• انجمن مباحثه
   • اعضای هیات مدیره

     

          سید علی حریری

           سمت سازمانی: رئیس سازمان - نماینده شرکت ها

           پست الکترونیکی :

         عنوان شرکت:   

     

     

         مجید توسلیان

         سمت سازمانی: نایب رئیس اول

         پست الکترونیکی :

         عنوان فروشگاه: 

     

     

       

         فرزاد کلاه دوز

         سمت سازمانی: نایب رئیس دوم

         پست الکترونیکی: 

         عنوان فروشگاه: 

     

     

      جواد شیروانی

      سمت سازمانی: خزانه دار

      پست الکترونیکی: javad_shirvani@yahoo.com

      عنوان شرکت: شرکت رایان پرداز سالوک

     

     

     

     

      

       احسان معنوی

       سمت سازمانی: رئیس دبیرخانه

       پست الکترونیکی: Ehsanmanavi1392@gmail.com 

       عنوان رسته : مشاور

     

     

        بهادر بذرگر

        سمت سازمانی : بازرس

        پست الکترونیکی : 

       عنوان فروشگاه : 

     

     

       مجید قشلاقی

       سمت سازمانی: بازرس علی البدل

       پست الکترونیکی: dehkade1355@yahoo.com

      عنوان فروشگاه: کامپیوتر دهکده

     

     

      

       غلامرضا مهنانی

        سمت سازمانی: مدیر اجرایی

        پست الکترونیکی: g_reza2168@yahoo.com

     

       

     

     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان شمالی می باشد.
مجری: پورتال سامان